کوتاه کننده لینک

بشر از زمانی که در دنیای وب فعالیت خود را آغاز نمود، توانست از مزایای فضای مجازی استفاده نماید و کسب و کار خود را رونق دهد. در راستای مزایای که فضای وب ایجاد نموده است برخی مشکلاتی از قبیل طولانی بودن آدرس های اینترنتی، عدم راحتی در کپی نمودن لینک ها ، نامفهوم بودن یکسری کاراکترها (مخصوصاً کاراکتر های فارسی) در آدرس صفحات و.... ، به وجود آمد. به همین دلیل بحث کوتاه کننده لینک ها مطرح شده است و سایت های برای برطرف نمودن این مشکلات با عنوان سایت های کوتاه کننده لینک ها یا همان link shortener به وجود آمد.